Cenník:

Cenové ralácie za ubytovanie a 5x denne stravu pre obdobie letných  prázdnin  na rok 2018 boli stanovené od: 20,- EUR. Celú atmosféru pobytu v našom zariadení umocňuje priamy výhľad na Lomnický a Kežmarský štít s množstvom možností využitia pešej vysokohorskej turistiky priamo z centra Vysokých Tatier.