Podlimitné zákazky - rok 2017

Rekonštrukcia objektu školy v prírode „Detský raj Tatranská Lesná - súťažné podklady“

    Projektová dokumentácia a výkaz výmer - stiahnuť (zip)   

    Oznámenie - stiahnuť (pdf)

    Zmluva o dielo - stiahnuť (doc)

    Súťažné podklady - stiahnuť (pdf)

    Návrh na plnenie kritéria - stiahnuť (doc)

    Formulár - stiahnuť (rtf)

    Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov – stanovisko – link - stiahnuť (pdf)

 

Podlimitné zákazky - rok 2016

Rekonštrukcia objektu školy v prírode „Detský raj Tatranská Lesná - súťažné podklady“

    Projektová dokumentácia a výkaz výmer - stiahnuť (zip)

    Oznámenie - stiahnuť (pdf)

    Zmluva o dielo - stiahnuť (doc)

    Súťažné podklady - stiahnuť (pdf)

    Návrh na plnenie kritéria - stiahnuť (doc)

    Formulár - stiahnuť (rtf)