Škola v prírode

 

Škola v prírode "Detský raj"  v Tatranskej Lesnej sa nachádza medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou.

Nadmorskou výškou približne 1000 metrov vytvára priaznivé predpoklady pre psychicko-fyziologickú regeneráciu organizmu mladej, ale aj staršej generácie.

Naša škola v prírode zabezpečuje pobyt a podmienky pre deti od 5 rokov materských škôl, pre žiakov základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií ako aj škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími procesmi. Taktiež zabezpečuje pobyty študentom a pedagogickým zamestnancom partnerských škôl zo zahraničia.

 V škole v prírode "Detský raj" organizuje jazykové kurzy, lyžiarske a plavecké výcviky, súťaže, kultúrne a vzdelávacie aktivity, turisticko-poznávacie pobyty pre deti a dospelých a iné záujmové činnosti, ktoré prispievajú k aktívnemu odpočinku tela i duše.

Ubytovanie s kapacitou 110 lôžok, prístelok je realizované v 26 izbách a 4 apartmánoch na 1. a 2. poschodí. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie. 

Medzi doplňujúce vybavenie našej školy v prírode "Detský raj" patrí spoločenská miestnosť o kapacite 100 miest, jedáleň rovnakej kapacity, konferenčné priestory s počítačovou miestnosťou a zasadačkou, multifunkčné ihrisko a kryté ohnisko s komínom, wellness.