Kontakt

 

Škola v prírode Detský raj 

059 60 Tatranská Lesná 7

 

IČO: 00186759

DIČ: 2021212534

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0051 2702, Štátna pokladnica

 

Mgr. Valerián Kuffa

riaditeľ

E-mail: riaditel@detskyraj-tl.vucpo.sk
Tel: 052/4314 602
mobil: 0915 804 431

 

Recepcia: 052/4314 600

Prevádzka: 052/4314 601   

Mobil prevádzka: 0911 961 130, 0908 884 285

Ekonóm:   052/4314 603