Kontakt:

Mgr. Valerián KUFFA,  riaditeľ

                                       

Škola v prírode Detský raj
059 60, Tatranská Lesná

E-mail: riaditel@svpdraj-tlesna.vucpo.sk
Tel/fax: 052/4422553
mobil: 0915 804 431